• Sposoby płatności

Płatności można dokonywać poprzez wpłatę na konto, w tytule podając nr zamówienia, na konto:

eBajlandia Piotr Trystuła

Długołęka-Świerkla 176

33-386 Podegrodzie

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu

36 88110006 0001 0049 8728 0002

skypaybaner1.png